Dowody na istnienie Boga – Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu

DOWODY NA ISTNIENIE BOGA — rozumowania uzasadniające, na podsta-
wie innych zdań uznanych za prawdziwe, prawdziwość zdania: „Bóg istnieje”;rozumowania uzasadniające realne istnienie Boga.

W odróżnieniu od przekonania o istnieniu Boga opartego na poznaniu
spontanicznym (doświadczenie prafilozoficzne, prareligijne) lub od przekonania
opartego na poznaniu religijnym, zdobytym w określonej religii i zawierającym
element wolitywnego przyzwolenia (wiara), dowodzenie istnienia Boga jako
bytu realnego — a nie tylko jako idei, tworu ludzkiego czy archetypu —
jest poznaniem pośrednim, osiąganym przez wnioskowanie z określonych
przesłanek.

https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLOG1SSm02ZUNLeFk/view?usp=sharing

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Przeczytaj jeszcze  Dwa aprioryczne dowody na istnienie Boga

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA ImageChange Image