„DROGI” ŚW. TOMASZA Z AKWINU JAKO PRÓBA ZASTOSOWANIA METAFIZYKI W TRADYCYJNEJ PROBLEMATYCE DOCHODZENIA DO ISTNIENIA BOGA1

Św. Tomasz z Akwinu, na stronach swojej Summa Theologiae – stara się sprostać ponadczasowym potrzebom człowieka i pokazuje jak możemy mocą własnego rozumu dojść do stwierdzenia istnienia Boga. Za każdym razem „danymi wyjściowymi” są dla Akwinaty zjawiska (skutki) dla nas oczywiste i łatwe do zaobserwowania. Bohater naszego artykułu zaproponował pięć sposobów dochodzenia do stwierdzenia istnienia Boga. Nie są one dowodami na istnienie Boga, lecz właśnie „dorzecznymi” sposobami dochodzenia do poznania faktu wyrażającego się w zdaniu: „jest taki byt, jak Bóg”.
Prezentowane przez Akwinatę drogi zarazem odzwierciedlają różnorodną wrażliwość filozoficzną.
Sam Autor sformułował je tak, aby każda z nich była rozumowaniem z terenu znanej mu, ówczesnej erudycji filozoficznej.
https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLS2dZOTFrTVhGRlU/view?usp=sharing

Print Friendly, PDF & Email
Przeczytaj jeszcze:   DOWODY ISTNIENIA BOGA, Argumenty za istnieniem Boga - Wykład

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CAPTCHA ImageChange Image