Duchowny-pedofil, czyli kto?

W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat wykorzystywania sek-
sualnego nieletnich przez księży katolickich, ze szczególnym zwróceniem uwagi nabadania empiryczne dotyczące profilu sprawcy i wpływu czynników kontekstualnych
przemocy. Podkreślono, że jest to grupa atypowych przestępców seksualnych, do któ-
rej nie pasuje popularne w mediach wyrażenie ksiądz-pedofil, a także wskazano na
konieczność uwzględnienia czynników kontekstualnych przy ocenie tego zjawiska
w instytucji o globalnym charakterze, ale działającej w zróżnicowanych warunkach
geograficznych i kulturowych.
Słowa kluczowe:
ksiądz, Kościół katolicki, pedofilia, ofiary, celibat, orientacja seksualna

Jacek Prusak SJ

Katedra Psychopatologii i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii Akademii
Ignatianum w Krakowie, Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Przeczytaj jeszcze  Homoseksualizm jest przyczyną nadużyć seksualnych w Kościele - badania Ruth Institute.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA ImageChange Image