FILOZOFIA PRZYRODY A FILOZOFIA BOGA

ROCZNIKI FILOZOFICZNE
Tom LIV, numer 2 – 2006
ANNA LEMASKA
Zmiany w sposobie życia ludzi spowodowane technicznymi usprawnie-
niami oraz w obrazie wiata tworzonym na podstawie wyników nauk przy-
rodniczych sprawiły, e teologia musiała na nowo ustosunkowa si do nie-
których z kwestii dotyczących relacji miedzy człowiekiem i rzeczywistością
przyrodniczą, człowiekiem i Bogiem, Bogiem i światem materialnym.
https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLZ0JqWTdhRWpRU2M/view?usp=sharing

Print Friendly, PDF & Email
Przeczytaj jeszcze:   ZADANIA FILOZOFII W POSZUKIWANIU PRAWDY W ŚWIETLE ENCYKLIKI JANA PAWŁA II FIDES ET RATIO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA ImageChange Image