Forum

Czy są dowody empiryczne na istnienie świadomości?

Cytat

Zawsze mnie ciekawiło, czy są badania naukowe nieuwadniające istnienie świadomości. Materializm zakłada, że umysł jest tylko zbitką neuronów w którym zachodzą tylko procesy biochemiczne?