Fundamentalizm islamski a zagrożenia terrorystyczne we Francji

Eryda 1(1), 2015, Magdalena Ziółek

Islam przez stulecia zdobywał grono zwolenników i obejmował swoim zasię-
giem coraz to nowe terytoria. Obecnie jest to druga religia na świecie pod względem
liczby wyznawców, a wskaźnik ten stale rośnie. We Francji, zamieszkiwanej w dużej
części przez społeczność imigrantów, odsetek ludności muzułmańskiej jest najwyższy
pośród państw Europy Zachodniej. Ludność muzułmańska ze względu na specyficzną
kulturę trudno asymiluje się ze społeczeństwem francuskim, co skutkuje jej izolacją.
Również polityka rządu francuskiego poprzez angażowanie się w konflikty zbrojne na
Bliskim Wschodzie oraz np. wprowadzenie zakazu publicznego noszenia burek, powięk-
sza wewnętrzne podziały.

https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLSjByWnJfTW9GdWM/view?usp=sharing

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Przeczytaj jeszcze  Fundamentalizm jako reakcja na globalną zmianę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA ImageChange Image