FUNDAMENTALIZM RELIGIJNY W ISLAMIE

Kultura Bezpieczeństwa
Nauka – Praktyka – Refleksje
Nr 23, 2016 (286–299)
Waldemar Zubrzycki
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Fundamentalizm cechuje wszystkie religie świata, jednak w przypadku is-
lamu – w ostatnich czasach – najczęściej bywa przyczyną stosowania ter-
rorystycznych metod. Dogmaty tej religii definiuje Koran, według którego
islam opiera się on na pięciu filarach wiary, stanowiących jednocześnie
podstawowe obowiązki każdego muzułmanin. Cechą fundamentalizmu
islamskiego jest wprowadzenie zasad życia, opartych na tradycyjnych
wzorcach, zapisanych w Koranie, regulujących sferę społeczną i politycz-
ną, a także oderwanie od zachodniego modelu życia. Jego przyczyną jest
frustracja i niezadowolenie społeczne, połączone z odrzucaniem nowo-
czesności i zmian, proponowanych przez Zachód. Głoszenie haseł walki
z niesprawiedliwością i demoralizacją, w imię kreowania „lepszego świa-
ta”, w połączeniu z własną interpretacją zapisów Koranu, skutkuje promo-
waniem działań powszechnie uznanych za niedopuszczalne.
http://kultura-bezpieczenstwa.pl/wp-content/uploads/2016/12/KB_23_286-299.pdf

Print Friendly, PDF & Email
Przeczytaj jeszcze:   IMIGRACJA LUDNOŚCI MUZU ŁM A ŃSKIEJ I JEJ POZYCJA W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ PO 2001 ROKU — PERSPEKTYWA POLITOLOGICZNA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CAPTCHA ImageChange Image