GENEZA HEREZJI WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKICH W UJĘCIU FILASTRIUSZA Z BRESCII

VOX PATRUM 36 (2016) t. 65
Ks. Mariusz SZRAM*
W kwestii genezy zjawiska herezji, rozumianego jako błąd doktrynalny, pozostający w sprzeczności z zasadniczymi prawdami wiary, zawartymi w regula fidei, teologowie epoki patrystycznej zajmowali złożone stanowisko.
Z jednej strony wywodzono herezje chrześcijańskie z błędów, które zrodziły
się w łonie judaizmu, np. od sekt powstałych w Samarii
Z drugiej – uważano, że prototyp herezji stanowiły rozbieżne stanowiska w starożytnych szkołach filozoficznych, odbiegające od pierwotnej nauki założyciela danego nurtu
https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLdmFKV1ZyeVFqQ3c/view?usp=sharing
.

Print Friendly, PDF & Email
Przeczytaj jeszcze:   Na krawędzi herezji : katolicy i protestanci w trosce o prawowierność : wiek XVI i dzisiaj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CAPTCHA ImageChange Image