IMMANUEL KANT I ONTOLOGICZNY DOWÓD NA ISTNIENIE BOGA

Immanuel Kant rozważając w Krytyce czystego rozumu problematykę Boga
negatywnie odniósł się do sposobów dowodzenia Jego istnienia. Zakładał bowiem,
że Bóg jako postulat czystego rozumu nie zawiera takiej treści, którą można od-
nieść do doświadczenia, co z założenia skazuje na niepowodzenie wszelkie próby
wykazania Jego istnienia. Próby te, zdaniem autora, stanowią jedynie przykład
jałowych i w pewien sposób „rujnujących” dotychczasową metafizykę dyskusji
i sporów.
IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
XXVI Białystok 2014
JACEK SURZYN
(Katowice)
https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLU2NzYWRCQy0yZzg/view?usp=sharing

Print Friendly, PDF & Email
Przeczytaj jeszcze:   Istnienie Boga - Nowy program teologii naturalnej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CAPTCHA ImageChange Image