Koncepcja istnienia w ujęciu Mieczysława Gogacza

Słowa kluczowe: Tomasz z Akwinu, Mieczysław Gogacz, Mieczysław Krąpiec, tomizm egzystencjalny, tomizm konsekwentny, akt istnienia

Koncepcja istnienia, jako aktu urealniającego i aktualizującego byt jednostkowy, wyznacza
podstawowy zrąb tomizmu konsekwentnego, który polega przede wszystkim na konsekwentnym
właśnie rozpoczynaniu wszelkich analiz filozoficznych od tematu istnienia, skoro istnienie jest
pierwszym i zapoczątkowującym byt pryncypium.
.
https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLOU0yWGRVQko2VUU/view?usp=sharing

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Przeczytaj jeszcze  Czy istnieją rozstrzygające argumenty filozoficzne?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA ImageChange Image