NOWY I JESZCZE NOWSZY ATEIZM, CZYLI O PRAWDZIWY ATEIZM JEST TRUDNO

Ks. Marek DOBRZENIECKI
Warszawskie Studia Teologiczne
XXVII/2/2014, 137-148
Słowa kluczowe: filozofia religii, nowy ateizm, duchowość ateistyczna, postmodernizm, suprematyzm, myślenie rygorystyczne
Keywords: philosophy of religion, the new atheism, atheistic spirituality, postmodernism, suprematism, rigorous thinking
https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLenRweFdMbjJhRkE/view?usp=sharing
 

Print Friendly, PDF & Email
Przeczytaj jeszcze:   PRZEDFILOZOFICZNE POZNANIE ISTNIENIA BOGA W MYŚLI TOMISTYCZNEJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA ImageChange Image