NOWY I JESZCZE NOWSZY ATEIZM, CZYLI O PRAWDZIWY ATEIZM JEST TRUDNO

Ks. Marek DOBRZENIECKI

Warszawskie Studia Teologiczne
XXVII/2/2014, 137-148

Słowa kluczowe: filozofia religii, nowy ateizm, duchowość ateistyczna, postmodernizm, suprematyzm, myślenie rygorystyczne
Keywords: philosophy of religion, the new atheism, atheistic spirituality, postmodernism, suprematism, rigorous thinking

https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLenRweFdMbjJhRkE/view?usp=sharing

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Przeczytaj jeszcze  Postacie neutralności światopoglądowej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA ImageChange Image