Problemy logiczne i terminologiczne w argumentacji filozoficznej.

Argument, Vol. 4 (2/2014), pp. 341–358

Zbigniew WOLAK

Głównym źródłem pomysłów zawartych w tym artykule były argumenty za

istnieniem Boga, dlatego choć tego rodzaju argumentami nie będę się zajmo‐

wał, ich elementy pojawią się w przykładach. Najważniejszym celem jest tu‐

taj wskazanie na pewne niedostatki i błędy wynikające z niewłaściwego użycia

logiki w analizie języka i pewnych zagadnień metafizycznych. Pojawią się też

propozycje ich uniknięcia, jedne proste i jasno określone, inne cząstkowe jako

zapowiedź dalszych poszukiwań. Ujawnienie omawianych tu błędów często nie

wymaga daleko idącej wiedzy historycznej czy logicznej. Wystarczy stosunko‐

wo prosty namysł i elementarna logika, aby je wskazać. Jednocześnie niektóre

z nich posiadają tak długą historię, iż w równiej mierze można się dziwić temu,

że nie zostały jeszcze odkryte, jak i nie dziwić się temu, że tak mocno się

utrwaliły, zwłaszcza dzięki poparciu prawdziwych mistrzów, których lubimy

traktować jako nieomylnych we wszystkich sprawach, w jakich zabierali głos.

https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLZlhPU3FPNURQc3M/view?usp=sharing

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Przeczytaj jeszcze  Argumentacja w dyskusji teistyczno-ateistycznej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA ImageChange Image