Problemy metody formowania pojęcia bytu

Teoretycy poznania metafizykalnego podkreślają kluczową
rolę, jaką w systemach teorii bytu odgrywa metoda formo-
wania pojęcia bytu. Wyznacza ona bowiem charakter i spo-
sób interpretacji poszczególnych twierdzeń filozoficznych (me-
tafizycznych) a także „profil” metafizyki.
Andrzej Maryniarczyk
Studia Philosophiae Christianae 23/2, 81-93
1987
https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLRFlHYk5uUHRsd2c/view?usp=sharing

Print Friendly, PDF & Email
Przeczytaj jeszcze:   Celowość w ujęciu M.A. Krąpca, S. Mazierskiego i A. Maryniarczyka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA ImageChange Image