Problemy metody formowania pojęcia bytu

Teoretycy poznania metafizykalnego podkreślają kluczową
rolę, jaką w systemach teorii bytu odgrywa metoda formo-
wania pojęcia bytu. Wyznacza ona bowiem charakter i spo-
sób interpretacji poszczególnych twierdzeń filozoficznych (me-
tafizycznych) a także „profil” metafizyki.

Andrzej Maryniarczyk
Studia Philosophiae Christianae 23/2, 81-93
1987

https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLRFlHYk5uUHRsd2c/view?usp=sharing

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Przeczytaj jeszcze  Filozofia (mefafizyka) w kształceniu uniwersyteckim

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA ImageChange Image