Religijność w perspektywie psychologicznej

Religia jest zjawiskiem niezwykle złożonym i ściśle związanym z historią kul-
tury ludzkiej. Istnieje wiele definicji religii w zależności od stanowisk filozoficz-
nych, światopoglądowych czy teologicznych. Zainteresowanie psychologii skupia
się głównie na podmiotowym rozumieniu religii czyli religijności. Omówienie zja-
wiska religijności w ujęciu psychologicznym dotyczyć będzie: wyjaśnienia pojęć,
opisania struktury, scharakteryzowania typów religijności oraz ukazania najważ-
niejszych funkcji, jakie pełni religijność.
Studia Elbląskie 14, 185-197, 2013
Zbigniew Kulesz
https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLQ2JRMHAwS0wzb00/view?usp=sharing
 

Print Friendly, PDF & Email
Przeczytaj jeszcze:   Sprzeczności w nauce

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CAPTCHA ImageChange Image