Religijność w perspektywie psychologicznej

Religia jest zjawiskiem niezwykle złożonym i ściśle związanym z historią kul-
tury ludzkiej. Istnieje wiele definicji religii w zależności od stanowisk filozoficz-
nych, światopoglądowych czy teologicznych. Zainteresowanie psychologii skupia
się głównie na podmiotowym rozumieniu religii czyli religijności. Omówienie zja-
wiska religijności w ujęciu psychologicznym dotyczyć będzie: wyjaśnienia pojęć,
opisania struktury, scharakteryzowania typów religijności oraz ukazania najważ-
niejszych funkcji, jakie pełni religijność.

Studia Elbląskie 14, 185-197, 2013

Zbigniew Kulesz

https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLQ2JRMHAwS0wzb00/view?usp=sharing

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Przeczytaj jeszcze  Czy religię wybieramy losowo?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA ImageChange Image