Rozważania nad pojęciem ekstremizmu

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E – S K Ł O D O W S K A
L U B L I N – P O L O N I A
ROMAN TOKARCZYK
SECTIO G 2003/2004 Katedra Teorii Organizacji i Kierownictwa
Przyjęte tutaj założenia badawcze maj,a na celu ukazanie w sposób syntetyczny najważniejszych elementów tworzących wspólnie problematyk ekstremizmu w ogóle, ze szczególnym jednak uwzględnieniem teoretycznej i praktycznej istoty współczesnego ekstremizmu politycznego. Tego rodzaju założenia badawcze na plan pierwszy wysuwaj problemy pojęciowe, definicyjne, źródłowe, typologiczne, metodologiczne, komparatystyczne, koncepcyjne i ocenne. Ogólne, a nawet ogólnikowo rozważania, warunkowana ograniczą objęto-
ci niniejszego tekstu, zmusza wrcz autora do unikania opisów rzeczywistych
przejawów niezliczonych form ekstremizmu.

Print Friendly, PDF & Email
Przeczytaj jeszcze:   FUNDAMENTALIZM RELIGIJNY W ISLAMIE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CAPTCHA ImageChange Image