SEKULARYZACJA A NOWE FORMY RELIGIJNOŚCI

Współczesna socjologia religii znajduje się ̨ w stanie swoistej reorganizacji.
Teksty z zakresu socjologii religii budzą zainteresowanie, ale i kontrowersje.
Teoria sekularyzacji, która ma dług ̨a historie ̨ w naukach społecznych i odgry-
wała waz ̇n ̨a role ̨ w socjologii, przez ̇żywa pewien zastój, a nawet kryzys. Kry-
zys teorii sekularyzacji jest zaskoczeniem dla tych socjologów, którzy uważa-
li, z ̇e religia zniknie z z życia społecznego lub nie będzie miała znaczenia ani
w sferze z życia publicznego, ani prywatnego. Debaty na temat sekularyzacji
i samej teorii sekularyzacji nie wygasaj ̨a ani tym bardziej nie stają się ̨ czymś ́
drugorzędnym.

ROCZNIKI NAUK SPOŁECZNYCH
Tom 1(37) − 2009

KS. JANUSZ MARIAŃSKI

https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLY05kVDhWM29HcEE/view?usp=sharing

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Przeczytaj jeszcze  Postacie neutralności światopoglądowej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA ImageChange Image