Arystydes

Jak została przedstawiona Trójca Święta w Biblii
Jak została przedstawiona Trójca Święta w Biblii

Jak została przedstawiona Trójca Święta w Biblii

  NT nie zawiera określenia „Trójca Święta, ale to nie oznacza, że Bóg nie działa i nie istnieje w Niej. Zagadnienie to jest dokładnie opisane Piśmie Św. W zdaniach tych zawarte jest działanie Boga w Trójcy (np. „Jezus (…) ujrzał…

Atenagoras, Arystydes, Hymny Gloria i Phos Hilaron oraz apokryfy o Bogu w Trójcy Świętej

Spuścizną drugiego wieku chrześcijaństwa są między innymi teksty i osoby, którym niewiele uwagi poświęcają antytrynitarze w kwestii nauki o Bogu w Trójcy Św. Zaliczymy do nich dwóch apologetów z Aten tzn. Atenagorasa (II w.) i Arystydesa (II w.) oraz dwa…