atheistic spirituality

NOWY I JESZCZE NOWSZY ATEIZM, CZYLI O PRAWDZIWY ATEIZM JEST TRUDNO

Ks. Marek DOBRZENIECKI Warszawskie Studia Teologiczne XXVII/2/2014, 137-148 Słowa kluczowe: filozofia religii, nowy ateizm, duchowość ateistyczna, postmodernizm, suprematyzm, myślenie rygorystyczne Keywords: philosophy of religion, the new atheism, atheistic spirituality, postmodernism, suprematism, rigorous thinking https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLenRweFdMbjJhRkE/view?usp=sharing