autorytaryzm

Fundamentalizm w świetle wybranych koncepcji psychologicznych

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Res Politicae 2015, t. VII, s. 199–213 Anna ZASUŃ* Instytut Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Celem artykułu jest prezentacja psychologicznych korzeni fundamentalizmu, które można od- naleźć w…