Bóg

Polemika z satanizmem

        Istnieje zagadnienie satanizmu, który pretenduje do bycia czymś w rodzaju religii, zwłaszcza wśród młodzieży. Zjawisko to jest marginalne ale zarazem zauważalne, należy się więc do tego choćby w zarysie ustosunkować. Czym więc jest ten tak zwany…

Głębszy sens niepewności wszystkiego. Istnienie Boga.

Niepewność wszelkiej ludzkiej wiedzy zdaje się przemawiać na niekorzyść teizmu. Jednak jako wiara teizm nigdy nie rościł sobie prawa do statusu wiedzy pewnej. Przeciwnie, wskazywał wręcz, że wolność chrześcijańskiego wyboru jest możliwa jedynie w warunkach niepewności wszystkiego. Niepewność wszelkiej wiedzy…