bóstwo

Teofil i nauka o Trójcy Świętej

Teofil Antiocheński (†182), to jeden z najczęściej wspominianych przez antytrynitarzy apologeta. Wymienia się go właściwie jedynie dlatego, że jako pierwszy użył (z zachowanych źródeł wczesnochrześcijańskich) po grecku słowo “Trójca” (trias). Tylko tyle na na ogół mówią antytrynitarze np. Świadkowie Jehowy…

Stworzenie Syna w nauce Tacjana?

Tacjan Syryjczyk (ur.130), początkowo uczeń Justyna Męczennika (ur.100), to bardzo rzadko przytaczany przez antytrynitarzy apologeta chrześcijański. Ale ponieważ Świadkowie Jehowy opisujący jego życie, nawrócenie na chrześcijaństwo, dorobek pisarski i późniejsze popadnięcie w herezję, przytaczają jego rzekomy pogląd o “stworzeniu” Syna…