dogmatyka

Czy można ofiarować Panu Bogu bóstwo?

Pytanie dotyczy dwóch zasadniczych kwestii teologicznych: 1. pojęcia ofiarowania, czyli ofiary kultowej, w świetle zwłaszcza Bożego Objawienia, 2. wyrażenia „ciało i krew, dusza i bóstwo” Jezusa Chrystusa, czyli tematyki chrystologicznej i sakramentologicznej. W świetle zarówno religioznawstwa jak też Bożego Objawienia…