dowody

Jak nie polemizować z ateistą?

Niektórzy początkujący apologeci teistyczni uważają, że aby „obalić” ateizm należy ateiście wykazać istnienie Boga. Sprawdźmy, czy jest to w rzeczywistości dobry pomysł.         Niektórzy początkujący apologeci teistyczni uważają, że aby „obalić” ateizm należy ateiście wykazać istnienie Boga.…

Dowody na istnienie Boga – Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu

DOWODY NA ISTNIENIE BOGA — rozumowania uzasadniające, na podsta- wie innych zdań uznanych za prawdziwe, prawdziwość zdania: „Bóg istnieje”;rozumowania uzasadniające realne istnienie Boga. W odróżnieniu od przekonania o istnieniu Boga opartego na poznaniu spontanicznym (doświadczenie prafilozoficzne, prareligijne) lub od przekonania…