dowody

McDowell analizuje dowody, przesłanki i argumenty za Zmartwychwstaniem Jezusa. Co Ty na to?

  Wiara w Zmartwychwstanie Jezusa jest niezbędną podstawą wiary Kościoła Katolickiego. Podkreśla to św. Paweł w 1 Kor 15, 12-18: Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania?Jeśli nie ma zmartwychwstania,…

Jak nie polemizować z ateistą?

Niektórzy początkujący apologeci teistyczni uważają, że aby „obalić” ateizm należy ateiście wykazać istnienie Boga. Sprawdźmy, czy jest to w rzeczywistości dobry pomysł.         Niektórzy początkujący apologeci teistyczni uważają, że aby „obalić” ateizm należy ateiście wykazać istnienie Boga.…

Dowody na istnienie Boga – Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu

DOWODY NA ISTNIENIE BOGA — rozumowania uzasadniające, na podsta- wie innych zdań uznanych za prawdziwe, prawdziwość zdania: „Bóg istnieje”;rozumowania uzasadniające realne istnienie Boga. W odróżnieniu od przekonania o istnieniu Boga opartego na poznaniu spontanicznym (doświadczenie prafilozoficzne, prareligijne) lub od przekonania…