E. G. White

Prorokini adwentystów według książki pt. Życie E. G. White – obalenie jej twierdzeń

Jeden z dawnych liderów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, który opuścił to wyznanie, opisał życie i działalność prorokini tego kościoła. Streszczamy w naszym artykule jego myśli i słowa. Prorokini adwentystów według książki pt. Życie E. G. White – obalenie jej twierdzeń (cz. 1)…