Grygiel

Udawany katolicyzm, czyli czy fideizm rozwiązuje konflikt między nauką i religią?

Po raz kolejny znany publicysta T. Terlikowski poruszył ważny i aktualny temat fundamentalno-teologiczny, zapraszając jednak nie teologów, lecz filozofów z wykształcenia, aczkolwiek jeden z dwóch zaproszonych jest xiędzem i tym samym powinien reprezentować także, nawet przede wszystkim, teologię katolicką. W…