herezja

Czy można ofiarować Panu Bogu bóstwo?

Pytanie dotyczy dwóch zasadniczych kwestii teologicznych: 1. pojęcia ofiarowania, czyli ofiary kultowej, w świetle zwłaszcza Bożego Objawienia, 2. wyrażenia „ciało i krew, dusza i bóstwo” Jezusa Chrystusa, czyli tematyki chrystologicznej i sakramentologicznej. W świetle zarówno religioznawstwa jak też Bożego Objawienia…

GENEZA HEREZJI WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKICH W UJĘCIU FILASTRIUSZA Z BRESCII

VOX PATRUM 36 (2016) t. 65 Ks. Mariusz SZRAM* W kwestii genezy zjawiska herezji, rozumianego jako błąd doktrynalny, pozostający w sprzeczności z zasadniczymi prawdami wiary, zawartymi w regula fidei, teologowie epoki patrystycznej zajmowali złożone stanowisko. Z jednej strony wywodzono herezje chrześcijańskie…

Na krawędzi herezji : katolicy i protestanci w trosce o prawowierność : wiek XVI i dzisiaj

Alfons Skowronek Na krawędzi herezji : katolicy i protestanci w trosce o prawowierność : wiek XVI i dzisiaj Collectanea Theologica 61/1, 23-48, 1991 Cały problem ekumeniczny w teorii i praktyce sprowadzić można zatem do zadania — jakże trudnego! przekładu chrześcijańskich teologii na…