Hipolit Rzymski

Hipolit i Bóg w Trójcy Świętej

  Hipolit Rzymski (ur. przed 170) to jeden z pisarzy wczesnochrześcijańskich któremu antytrynitarze niewiele uwagi poświęcają, a przecież, jak podkreśla broszura Świadków Jehowy, zaliczany jest on do „przednicejskich Ojców Kościoła” („Czy wierzyć w Trójcę?” 1989 s.7). Przykładowo Towarzystwo Strażnica w…