KANON PISMA ŚWIĘTEGO

Kto ustalił, że Pismo Św. to Pismo Św.? (Tradycja, KANON PISMA ŚWIĘTEGO)

Pismo Św. jest Pismem Św – spisaną treść Tradycji, bo tak uznał i określił Kościół Katolicki. Tradycja Kościoła ustaliła, które księgi są natchnione. 1.Istnieją trzy różne listy ksiąg Starego Testamentu: kanon saducejski (o ile mi wiadomo, dziś trzymają się go…