Komisja Iustitia et Pax

Pojęcie antysemityzmu i jego społeczne, kulturowe i religijne. Kościół wobec rasizmu

ks. Grzegorz Ignatowski Uniwersytet Śląski Łódź-Katowice Kwestia wrogich postaw wobec Żydów, określana najczęściej terminem „antysemityzm”, zajmowała naczelne miejsce w początkowej fazie dialogu katolicko-żydowskiego. Żydzi, często nawet z pewnym uporem, podczas różnego rodzaju wspólnych konferencji, odstępując niekiedy od ustalonej wcześniej tematyki,…