konieczność

Celowość w ujęciu M.A. Krąpca, S. Mazierskiego i A. Maryniarczyka

Rocznik Filozoficzny Ignatianum • The Ignatianum Philosophical Yearbook https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/rfi XXII / 1 (2016), s. 270–289 Krzysztof Kruk ∗Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie   https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLaVUtSDlDRlFzYUE/view?usp=sharing