logika

Logika odkrycia naukowego a logika rozumowania

  Jerzy Bobryk, Filozofia Nauki Rok X, 2002, Nr 2(38) Tytuł niniejszego artykułu nawiązuje do pracy Karla Popperà: Logika odbycianaukowego [1959/1977]. Polska [1977] i angielska [1959 — The Logic o f ScientificDiscovery] wersja tytułu, w przeciwieństwie do niemieckiej [Logik der Forschung],są raczej…