Marek Piotrowski

Dekalog i Stare Przymierze

Czy pytamy o:  Obowiązywanie Prawa Mojżeszowego?  Podleganie nakazom moralnym?  Konieczność czynienia dobrych czynów?  Jedzenie wieprzowiny, święcenie soboty, kamienowanie odstępców, zakaz czynienia wszelkich wizerunków, stosowanie obmyć opisanych w II i IV księdze mojżeszowej (kilkaset nakazów!)? W zależności…

Dlaczego katolicy obchodzą Boże Narodzenie? – tło biblijne i historyczne.

Marek Piotrowski obala mit: 1. Boże Narodzenie było obchodzone na długo przed ustanowieniem Święta Niezwyciężonego Słońca przez Rzymian. 2. Boże Narodzenie nie ma nic wspólnego z świętem Mitry, a podobieństwa są powierzchowne. 3. Ustanowienie Bożego Narodzenia nie miało nic wspólnego…