metafizyka

Celowość w ujęciu M.A. Krąpca, S. Mazierskiego i A. Maryniarczyka

Rocznik Filozoficzny Ignatianum • The Ignatianum Philosophical Yearbook https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/rfi XXII / 1 (2016), s. 270–289 Krzysztof Kruk ∗Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie   https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLaVUtSDlDRlFzYUE/view?usp=sharing

Sceptycyzm i dowód ontologiczny + tekst polemiczny

słowa kluczowe: dowód ontologiczny, sceptycyzm, metafizyka, epistemologia Analiza i Egzystencja” 1 (2005) Stanisław Judycki http://egzystencja.whus.pl/wp-content/uploads/2015/01/AiE-nr-1.pdf Tekst polemiczny Czy dowód ontologiczny stanowi ostateczny argument przeciw globalnemu sceptycyzmowi? Posted on February 26, 2011 by dr Paweł Przywara (Polemika z poglądami S. Judyckiego1)…