osobowość

Religijność w perspektywie psychologicznej

Religia jest zjawiskiem niezwykle złożonym i ściśle związanym z historią kul- tury ludzkiej. Istnieje wiele definicji religii w zależności od stanowisk filozoficz- nych, światopoglądowych czy teologicznych. Zainteresowanie psychologii skupia się głównie na podmiotowym rozumieniu religii czyli religijności. Omówienie zja- wiska…

Fundamentalizm w świetle wybranych koncepcji psychologicznych

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Res Politicae 2015, t. VII, s. 199–213 Anna ZASUŃ* Instytut Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Celem artykułu jest prezentacja psychologicznych korzeni fundamentalizmu, które można od- naleźć w…