polityka migracyjna.

IMIGRACJA LUDNOŚCI MUZU ŁM A ŃSKIEJ I JEJ POZYCJA W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ PO 2001 ROKU — PERSPEKTYWA POLITOLOGICZNA

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ, ROK LII NR 4 (187) 2011 Iwona Jakimowicz-Ostrowska Akademia Marynarki Wojennej Wydarzenia pierwszej dekady XXI wieku udowodniły, że kolejne stulecie w coraz więk- szym stopniu uwarunkowane będzie nowymi falami migracji mieszkańców wszystkich zakątków współczesnego świata i płynącymi…

DzieńNoc
DzieńNoc