protestanci

Suma błędów. Protestantyzm w ocenie bp. Józefa Sebastiana Pelczara

Jedność chrześcijaństwa istnieje wyłącznie w Kościele katolickim, a protestanci mogą ją osiągnąć wyłącznie poprzez wyparcie się zgubnych błędów i powrót do odrzuconego niegdyś katolicyzmu. Stosunek katolików do protestantyzmu jest papierkiem lakmusowym ich wierności Chrystusowi i Tradycji Kościoła. Trudno znaleźć dwie…

Na krawędzi herezji : katolicy i protestanci w trosce o prawowierność : wiek XVI i dzisiaj

Alfons Skowronek Na krawędzi herezji : katolicy i protestanci w trosce o prawowierność : wiek XVI i dzisiaj Collectanea Theologica 61/1, 23-48, 1991 Cały problem ekumeniczny w teorii i praktyce sprowadzić można zatem do zadania — jakże trudnego! przekładu chrześcijańskich teologii na…