przyczyny kryzysu w okresie adolescencji

Kryzys wiary i możliwości jego przezwyciężenia w okresie adolescencji

Emilia Zimnica-Kuzioła Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego Kryzys wiary i możliwości jego przezwyciężenia w okresie adolescencji 1. Kryzys wiary na podstawie badań ankietowych studentów w okresie adolescencji Życie religijne człowieka jest dynamicznym procesem, przebiega etapami, zmienia się, przybiera różne formy[1]. Wiąże…