racjonalizm

„Racjonalistyczne” pogardzanie filozofią

„Racjonaliści” bardzo często podśmiewają się z filozofii, nazywając ją pogardliwie „metafizyką”. Twierdzą, że filozofia nigdy nic nie osiągnęła poza „pustym ględzeniem”. Pomijając fakt, że taki punkt widzenia jest tylko kolejnym dowodem na płyciznę ich myślenia, skoro to właśnie filozofii zawdzięczamy…

Czy istnieją „prawa przyrody”? – mity racjonalisty

Zdaniem „racjonalistów” i scjentystów istnienie „praw przyrody” jest pewne i wydaje się być wspierane przez nasze codziennie doświadczenie oraz przez system edukacji, który naucza nas choćby o „prawach fizyki”. Jeśli „nauka” ustali istnienie określonych praw i zasad w przyrodzie, to…

Argument ex silentio w pracach racjonalistów

  Racjonaliści bardzo często stosują argument ex silentio, tzn. w oparciu o brak jakiejś informacji w jakimś przekazie, lub grupie przekazów, wyciągają wnioski destruktywne dla historyczności danego aspektu chrześcijaństwa. Jednym z najczęstszych przykładów takiego postępowania jest argumentowanie, że pewni pisarze…

Jan Lewandowski masakruje przeciwników zapisu Józefa Flawiusza o historyczności Jezusa.

  W niniejszym tekście obalę wszystkie znane szerzej zarzuty przeciw Testimonium Flavianum, jak też przedstawię szczegółowe argumenty pozytywne za autentycznością tego tekstu, wskazujące na to, że Flawiusz mógł napisać taki urywek. Ponadto wykażę, że fragment ten nie mógł wyjść spod…