religia

Czy religię wybieramy losowo?

Zdaniem ateistów wybór pomiędzy religiami jest czysto losowy i w zasadzie zależy od kultury w jakiej ktoś się narodził. Czyżby?         Jednym z najlepszych przykładów, dobitnie pokazujących jak niedojrzale ateiści pojmują religię, jest ich przekonanie, że religie…

Sprzeczności w nauce

Ateiści często zarzucają religiom sprzeczności pomiędzy nimi. Zupełnie nie zauważają jednak (lub nie chcą zauważać), że ten sam zarzut można postawić nawet nauce, którą traktują niemal jak świętą krowę. W niniejszym artykule zastanowię się głębiej nad tą kolejną niekonsekwencją u…

Religijność w perspektywie psychologicznej

Religia jest zjawiskiem niezwykle złożonym i ściśle związanym z historią kul- tury ludzkiej. Istnieje wiele definicji religii w zależności od stanowisk filozoficz- nych, światopoglądowych czy teologicznych. Zainteresowanie psychologii skupia się głównie na podmiotowym rozumieniu religii czyli religijności. Omówienie zja- wiska…

Fundamentalizm w świetle wybranych koncepcji psychologicznych

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Res Politicae 2015, t. VII, s. 199–213 Anna ZASUŃ* Instytut Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Celem artykułu jest prezentacja psychologicznych korzeni fundamentalizmu, które można od- naleźć w…

Czy Kościół jest potrzebny do Zbawienia?

Wspólnotowy kontekst relacji religijnej ks. Sławomir Szczyrba Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa WSPÓLNOTOWY KONTEKST RELACJI RELIGIJNEJ Czy Kościół jest potrzebny do Zbawienia? – kilka uwag filozofa[1] WSTĘP: PROBLEM RELACJI RELIGIJNEJ Zagadnieniem, nad którym chcę się zatrzymać, jest problem…