rozeznanie duchowe

Modlitwa o uwolnienie w Czatachowej

Odnośnie wskazanych fragmentów nie mam istotnych zastrzeżeń doktrynalnych. Modlitwa w tych fragmentach jest w zasadniczej treści podobna do modlitw liturgicznych, zwłaszcza błogosławieństw i exorcyzmów. Są jednak następujące zastrzeżenia: 1. Ogłaszanie, że Pan Jezus robi to czy tamto, nie tylko zawiera…