scjentyzm

Czy istnieją „prawa przyrody”? – mity racjonalisty

Zdaniem „racjonalistów” i scjentystów istnienie „praw przyrody” jest pewne i wydaje się być wspierane przez nasze codziennie doświadczenie oraz przez system edukacji, który naucza nas choćby o „prawach fizyki”. Jeśli „nauka” ustali istnienie określonych praw i zasad w przyrodzie, to…