świadkowie Jehowy

Klemens Aleksandryjski i Jeden Bóg w Trójcy

 Antytrynitarzom nie chce się wierzyć by Klemens Aleksandryjski (ur. 150), jeden z pierwszych pisarzy wczesnochrześcijańskich, mógł nauczać o Trójcy Św. Przykładowo Świadkowie Jehowy wręcz zaprzeczają temu. Wymieniając Ireneusza (ur. przed 140), Nowacjana (ur. ok. 200) i właśnie Klemensa Aleksandryjskiego, oraz…

Hipolit i Bóg w Trójcy Świętej

  Hipolit Rzymski (ur. przed 170) to jeden z pisarzy wczesnochrześcijańskich któremu antytrynitarze niewiele uwagi poświęcają, a przecież, jak podkreśla broszura Świadków Jehowy, zaliczany jest on do „przednicejskich Ojców Kościoła” („Czy wierzyć w Trójcę?” 1989 s.7). Przykładowo Towarzystwo Strażnica w…

Sobór Konstantynopolitański i antytrynitarze

  Wśród dzisiejszych antytrynitarzy jest kilka „szkół” starających się określić kiedy wprowadzono w chrześcijaństwie naukę o Trójcy Św. Oto one: 1) Wprowadzona przez Teofila i Tertuliana w II wieku. 2) Wprowadzona przez Sobór Nicejski w 325 r. 3) Wprowadzona przez…

Sobór Nicejski i antytrynitarze

  Antytrynitarze wśród swych słuchaczy często rozpowszechniają wieści, że na Soborze Nicejskim w 325r. ‘nic’ nie mówiono o Duchu Św. Sugerują też, że wtedy Kościół Katolicki nauczał o jakiejś „Dwójcy”, a nie Trójcy Św., którą dopiero po wielu latach po…

Teofil i nauka o Trójcy Świętej

Teofil Antiocheński (†182), to jeden z najczęściej wspominianych przez antytrynitarzy apologeta. Wymienia się go właściwie jedynie dlatego, że jako pierwszy użył (z zachowanych źródeł wczesnochrześcijańskich) po grecku słowo “Trójca” (trias). Tylko tyle na na ogół mówią antytrynitarze np. Świadkowie Jehowy…

Stworzenie Syna w nauce Tacjana?

Tacjan Syryjczyk (ur.130), początkowo uczeń Justyna Męczennika (ur.100), to bardzo rzadko przytaczany przez antytrynitarzy apologeta chrześcijański. Ale ponieważ Świadkowie Jehowy opisujący jego życie, nawrócenie na chrześcijaństwo, dorobek pisarski i późniejsze popadnięcie w herezję, przytaczają jego rzekomy pogląd o “stworzeniu” Syna…