teologia religii

Objawienie jako kryterium określenia relacji chrześcijaństwa do religii

ks. Grzegorz Dziewulski Wyższe Seminarium Duchowne Łódź Wprowadzenie Do wyzwań, przed którymi stoją dziś chrześcijanie, należy także konieczność pogłębionego spojrzenia na określenie relacji chrześcijaństwa do religii. Zagadnienie to w istotnym zakresie dotyka także kwestii wyjątkowości chrześcijaństwa[1]. Zagadnienie to, będące przedmiotem…