wybór

Ateistyczna iluzja braku wyboru religii

Jeszcze jeden głos w dyskusji o ateistycznym argumencie dotyczącym powstrzymywania się w kwestii wyboru religii.  Poniższy tekst jest finalnym domknięciem tego zagadnienia, przynajmniej jeśli chodzi o moje przemyślenia.          W eseju pt. Czy religię wybieramy losowo? poruszyłem zagadnienie braku…