Wiara i rozum

Wiesław Dyk, ksiądz, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu Filozofii Przyrody
i Bioetyki w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym US
REFLEKSJE
Marzec/Kwiecień 2014 • Nr 2
Znany specjalista w dziedzinie fizyki teoretycznej
Paul Davies podaje, że ład, porządek oraz racjonalność
w otaczającej nas rzeczywistości i całym Wszechświecie
nie są dziełem przypadku. Poszukiwanie prawdy, nieza-
leżnie od światopoglądu i wiary zawsze kieruje do Boga.
Biologia wiary jest więc wezwaniem do spójnego
współdziałania nauki i religii, jak twierdzi Bruce Lepton.
Powrót do człowieczeństwa domaga się nadziei, wsparcia
i miłości. Chociaż wprost nie odnosi się do religijnych
źródeł, to jednak nie sięga do psychologii i chemii miło-
ści, ale do nowej biologii nieczyniącej przepaści między
rozumem i wiarą.
https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLMEJmQmZZdFNrNU0/view?usp=sharing

Print Friendly, PDF & Email
Przeczytaj jeszcze:   Josepha Ratzingera uzasadnienie syntezy wiary i rozumu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CAPTCHA ImageChange Image