ZADANIA FILOZOFII W POSZUKIWANIU PRAWDY W ŚWIETLE ENCYKLIKI JANA PAWŁA II FIDES ET RATIO

Jerozolimskie pretorium to miejsce, w którym spotkali się Jezus i Poncjusz Piłat. Podczas
przesłuchania Chrystus wskazał na cel swojego posłannictwa – „Ja się na to narodziłem
i na to przyszedłem na świat, by dać świadectwo prawdzie”. W odpowiedzi Piłat zapy-
tał: „Cóż to jest prawda?” (J 14, 6). Pytanie o prawdę towarzyszy człowiekowi od zawsze,
także dzisiaj stawiane jest w wielu okolicznościach, kierowane jest do wielu adresatów
i pomimo olbrzymiego skoku cywilizacyjnego, rozwoju technicznego nie straciło nic ze
swojej aktualności. Szczególnie w dzisiejszych czasach, w dobie postmodernistycznej,
kiedy to wszelkie pojęcia tracą dotychczas posiadane znaczenie, kiedy następuje dewa-
luacja wartości, pytanie to jest jednym z najważniejszych, które pada z ust człowieka
XXI w. Odpowiedź na nie możemy znaleźć na drodze poszukiwań filozoficznych, o czym
mówi Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio.

Andrzej Symonowicz
Studia koszalińsko-kołobrzeskie

2015 nr 22
DOI: 10.18276/skk.2015.22-12

https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLWTY1dDFRT29tQUE/view?usp=sharing

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Przeczytaj jeszcze  Celowość w ujęciu M.A. Krąpca, S. Mazierskiego i A. Maryniarczyka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA ImageChange Image