startowa

Apologetyka.org i kanał Youtube “Ja tylko pytam” są projektami internetowymi poświęcone wzmacnianiu i usystematyzowaniu myśli katolickiej, promowaniu i obronie katolickiej Ewangelii, doktryny i teologii.
W naszych analizach używamy argumentów:

  • racjonalnych,
  • naukowych,
  • Pisma Św.
  • Tradycji Kościoła

jako standardu prawdy w celu opisywania rzeczywistości taką jaką jest.

Nowe artykuły:

Dołącz na naszej grupy:

https://www.facebook.com/groups/jatylkopytam

——————————————————————————————————————————–

Podstawowe zasady
1. Istnieje jeden Bóg, Stwórca nieba i ziemi.
2. Bóg ma możliwość Objawienie siebie kim jest i jaki jest, i z niej skorzystał w Osobie Jezusa Chrystusa.
3. Chrześcijaństwo jest religią przez Boga objawioną, ponieważ jej założyciel Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem.
4. Religia chrześcijańska znajduje się w całości i nie skażona jedynie w Kościele rzymsko-katolickim, ponieważ tylko ten Kościół jest prawdziwym Kościołem Chrystusa Pana

FORUMDołącz już dziś do merytorycznej dyskusji: 

Polecam dział apologetyczny:
https://zchrystusem.pl/viewforum.php?f=78

Polecamy książki apologetyczne

  • Książki Jana Lewandowskiego
  • Książki Marka Piotrowskiego

—————————————————————————

Święty Karol Boromeusz zainicjował wielką modlitewną kampanię w intencji ustania zarazy, o nawrócenie grzeszników i przebłaganie Bożego Majestatu. W mieście odbywały się nabożeństwa czterdziestogodzinne, procesje i pielgrzymki. Praktyka postu i jałmużny objęła całą diecezję. Mnóstwo osób nawracało się, przyjmowało Komunię Świętą i czyniło pokutę. Sam arcybiskup niósł w procesjach wielki krzyż, który od tamtego czasu czczony jest w mediolańskiej katedrze. Podczas jednej z nich, idąc boso skaleczył się w stopę, lecz dał ja sobie opatrzyć dopiero po zakończeniu uroczystości.
Do domowej modlitwy wzywały wiernych siedem razy dziennie dzwony. Rzucając hasło: wielkie miasto, wielką świątynią, arcybiskup włączył wszystkich mieszkańców w jedną wspólną, nieustającą modlitwę. Przy dziewiętnastu ołtarzach ustawionych w różnych punktach miasta cały czas sprawowano Eucharystię.
W międzyczasie zaraza ustawała. 20 stycznia 1577 r. stał się dniem publicznych modlitw z udziałem mediolańskiego duchowieństwa, radnych, władz miejskich, senatu i mnóstwa wiernych. Do maja kryzys zażegnano.
Panie, błogosław, proszę, chorym, wszystkim tym, którzy cierpią.
Pokaż im, że przez Twoje cierpienie na krzyżu
Dodaj im siły, odwagi i cierpliwości.
Przez Twoją łaskę pozwól im tak jaśnieć miłością w chorobie,
by ich cierpienie przyczyniło się
do przemiany cierpienia innych.
Amen
Tyle w kwestii wiary.
Jednak jeśli chodzi o Koronawirusa, rozum podpowiada mi, aby nie ulegać zbytnio emocjom i spojrzeć trzeźwo na fakty.
“Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia
2 Tm 1, 6

https://apologetyka.org/o-podpowiada-rozum-w-sprawie-pandemii-koronawirusa-zbior-faktow-zrodla/

———————————————————————————————————————————

Opowiadam o apologetyce i ateistach. Koniecznie:

 

 

apologetyka.org