FUNDAMENTALIZM RELIGIJNY MUZUŁMAŃSKICH ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH A STAN ZAGROŻENIA W EUROPIE

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Fundamentalizm muzułmański jest jednym z nurtów myśli społeczno-politycznej islamu, a terroryzm islamski to metoda działania wybierana przez zradykalizowanych zwolenników wojującego ekstremizmu. Te dwa pojęcia,…

IMIGRACJA LUDNOŚCI MUZU ŁM A ŃSKIEJ I JEJ POZYCJA W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ PO 2001 ROKU — PERSPEKTYWA POLITOLOGICZNA

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ, ROK LII NR 4 (187) 2011 Iwona Jakimowicz-Ostrowska Akademia Marynarki Wojennej Wydarzenia pierwszej dekady XXI wieku udowodniły, że kolejne…

Fundamentalizm jako reakcja na globalną zmianę

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Aneta Baranowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, W: Grupy dyspozycyjne w obliczu Wielkiej Zmiany : kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania w świetle procesów integracyjnych, red. J. Maciejewski, M.…

Teologia polityczna dżihadyzmu… w perspektywie antropologii polityki

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Fundamentaliści, stosując przemoc terrorystyczną wierzą, że realizują teologię końca czasu i są narzędziem sądu bożego wymierzonego przeciwko grzesznemu światu. Zgodnie z teorią przemocy eschatologicznej René…

Ks. Paweł Holc CM-Teologia  fundamentalna-nstytut Teologiczny Księży Misjonarzy

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek     Literatura pomocnicza: Seweryniak, Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2001. Dzidek – Ł. Kamykowski – A. Kubiś (red.), Teologia fundamentalna,…

apologetyka.org