Ateizm – szybkie odpowiedzi kopiuj-wklej

Obserwuj wątek
( 0 Obserwujących )
X

Obserwuj wątek

E-mail : *

1. Czy Ateizm jest światopoglądem?
a. Światopogląd jest perspektywą, sposobem postrzegania i interpretacji doświadczenia. Ateizm to światopogląd (lub przynajmniej część światopoglądu), ponieważ ateiści mają założenia i przekonania, dzięki którym interpretują rzeczywistość. Założeniem ateistów z pewnością dotyczą świadomych decyzji o wyeliminowania Boga jako możliwego wytłumaczenia doświadczenia ludzkiego. Ma to wpływ na pytania i odpowiedzi związane z naszą egzystencją, racjonalnością, celem, moralności itp., Ateiści muszą automatycznie negować Boga jako wyjaśnienie. Ma to ogromne implikacje filozoficzne. Dlatego ateizm jest światopoglądem.
2. Sposoby  na ateizm
Zadając pytania
a. Ateizm jest pewnym stanowiskiem intelektualnym. Jakie masz powody do utrzymania tego stanowiska? Czy Twoje powody są oparte na logice i / lub dowodach lub ich braku. Czy jest jakiś powód / dowód, że podtrzymujesz swoje stanowisko, które bronisz?
odp. brak dowodów
– Jak dobrze zrozumiałeś i przeanalizowałeś argumenty na istnienia Boga.
– Czy jak się czegoś do końca nie rozumie, czy znaczy to, że coś nie istnieje.
odp. argumenty mnie nie przekonują
– Jeśliby istniały takie argumenty to jakie by Ciebie przekonały.
– Który z argumentów na istnienie Boga uważasz za najsilniejszy?
b. Jeśli twierdzisz, że ateizm nie potrzebuje dowodów lub powodów, to zajmujesz stanowisko, które nie ma dowodów ani racjonalnej podstawy? Jeśli tak, to jest stanowisko po prostu na ślepą wiarę?
c. Jeśli twierdzisz, że ateizm jest poparty brakiem dowodów na istnienie Boga, to jest tylko twoja opinia, że nie ma dowodów. Prawdopodobnie nie poznałeś lub dobrze zrozumiałeś wszystkich dowodów i argumentów na istnienie Boga lub przeciwko Bogu, dlatego nie możesz powiedzieć, że nie ma dowodów na Boga. A więc twój ateizm jest niczym więcej niż fantazją. Czy potrzebujemy kolejnej fantazji i utopii w dziejach świata?
d. Jeśli twierdzisz że ateizm nie potrzebuje dowodów na to poparcie stanowiska, ponieważ jest to pozycja na temat braku czegoś, to czy masz inne poglądy, w które nie wierzysz na podstawie braku dowodów … np. niebieskie mrówki? Czy jesteś zdania, że nie istnieją, czy też nie wierzysz w ich istnienie? Ludzie zachowują się zgodnie z tym, w co wierzą, a nie zgodni z tym, co nie istnieje.
Wykorzystując logikę
e. Jak masz stosunek do prawa logiki w swoim ateistycznym światopoglądzie? Czy logika nie jest procesem umysłu, świadomości?
Jeśli logika jest tylko pojęciowa (jest procesem umysłu) i czy na pewno jestuniwersalną prawdą, jakie są warunki, które muszą istnieć, aby prawa logiki były uniwersalne, tak aby można było ich powoływać i używać?
W jaki sposób stwierdzenia prawdy, które nazywamy prawami logiki, uzyskują ich uniwersalną naturę?
Skąd wiesz, że prawa logiki są prawdziwe?
f. To podejście jest nieco bardziej skomplikowane. Jeśli chcesz go użyć, musisz dobrze znać się podejście chrześcijańskie, ateistyczne i zrozumieć prawa logiki.
Jaki jest chrześcijański stosunek do praw logiki?

1. Chrześcijański światopogląd stwierdza, że Bóg jest absolutnym standardem prawdy.
2. Dlatego absolutne prawa logiki istnieją, ponieważ odzwierciedlają naturę Boga absolutnego.
3. Bóg nie stworzył praw logiki. Nie powstały, ponieważ odzwierciedlają myśl Boga. Ponieważ Bóg jest wieczny, to również prawa logiki.
4. Człowiek, stworzony na wzór Boga, potrafi odkryć te prawa logiki. Nie wymyśla ich.
5. Dlatego chrześcijanin może uwzględnić istnienie praw logiki, uznając, że pochodzą od Boga, a człowiek tylko odkrywa je.
6. Ateista może powiedzieć, że ta odpowiedź jest zbyt uproszczona i zbyt wygodna. Trudno. Chrześcijański światopogląd uwzględnia istnienie logiki.
2. Przykłady prawa logiki
1. Zasada sprzeczności (zwana inaczej zasadą niesprzeczności).:
“To samo nie może być i nie być – jednocześnie i pod tym samym względem”.
2. Zasada tożsamości:
“Co jest – jest!” Albo innymi słowami: “Czego nie ma – nie ma”.
3. Zasada wyłączonego środka: “Jakakolwiek rzecz jest, albo nie jest”.
4. Zasada rationis sufficientis, racji dostatecznej, powodu dostatecznego:
“Nic bez powodu dostatecznego”, albo inaczej: “Nic nie istnieje bez wystarczającego powodu”.
5. Zasada zmiany czyli ruchu:
“Cokolwiek zmienia się, zmienia się pod wpływem czegoś innego”.
6. Zasada przyczynowości:
“Cokolwiek przechodzi z nieistnienia do istnienia, otrzymuje istnienie od bytu innego”. Albo innymi słowy:
“Nic się nie dzieje bez przyczyny”. Albo jeszcze krócej: “Każdy skutek ma swoją przyczynę.
1. Jeśli ateista stwierdzi, że prawa logiki są konwencjami (wzajemnie uzgodnione wnioski), prawa logiki nie są absolutne, ponieważ podlegają “głosowaniu”.
Prawa logiki nie zależą od umysłów różnych ludzi, ponieważ ludzie są inni. Dlatego nie mogą one opierać się na ludzkim myśleniu, ponieważ ludzkie myślenie może być sprzeczne.
2. Jeśli ateista stwierdzi, że prawa logiki wywodzą się z przestrzegania naturalnych zasad znalezionych w przyrodzie, to myli umysł ze wszechświatem.
Odkrywamy prawa fizyki obserwując i analizując zachowania rzeczy wokół nas. Prawa logiki nie są wynikiem obserwowalnego zachowania przedmiotu lub działania.
Na przykład w naturze nie widzimy czegoś, co jest zarówno sobą, jak i nie samym sobą.
Dlaczego? Ponieważ możemy tylko obserwować zjawisko, które istnieje – nie takie, które nie istnieje. Jeśli coś jest, to jednocześnie nie może istnieć. W jaki sposób można zachować właściwość tej nieistniejącej rzeczy? Nie może.
Dlatego też nie odkrywamy prawa logiki przez obserwację, ale z założenia.
lub, Jak w naturze zauważamy, że coś nie może się wydarzyć, jeśli jeszcze nie istnieje?
Nie można obserwować, jak coś się nie dzieje, jeśli nie istnieje. Byłbyś zasadniczo w ogóle nie obserwując; I jak można stosować jakieś prawa logiki do lub wywodzić się z niczego nie obserwując?
Prawa logiki są pojęciami koncepcyjnymi. Są tylko w umyśle i nie opisują fizycznego zachowania rzeczy, ponieważ zachowanie jest czynnością; I prawa logiki nie są opisami działania, ale prawdy.
Innymi słowy, prawa logiki nie są działaniami. Są to stwierdzenia dotyczące konceptualnych wzorców myśli. Chociaż można powiedzieć, że prawo fizyki (tj. kąt odbicia jest równy kątowi padania) jest stwierdzeniem, które jest pojęciowe, jest to stwierdzenie opisujące faktyczne zachowanie fizyczne i obserwowalne. Ale logiczne absoluty nie są obserwowalne i nie opisują zachowania ani działań rzeczy, ponieważ znajdują się całkowicie w umyśle.
3. Nie przestrzegamy praw logiki występujących w materii. Nie patrzysz na obiekt, który nie powstaje, jeśli nie istnieje. Dlatego nie można obserwować żadnego prawa logiki, nie obserwując niczego.
4. Jeśli ateista odwoła się do naukowej metody wyjaśniania praw logiki, to używa argumentacji błędnego koła, ponieważ metoda naukowa jest zależna od logiki, czyli rozumowej myśli zastosowanej do obserwacji.
5. Jeśli logika nie jest bezwzględna, to nie można wyrazić żadnych argumentów logicznych ani przeciwstawić się istnieniu Boga, a ateista nie może się na nich opierać
6. Jeśli logika nie jest bezwzględna, logika nie może być użyta do udowodnienia lub obalenia czegokolwiek.
7. Ateizm będzie używać logiki, aby spróbować i obalić istnienie Boga, ale w ten sposób przyjmują bezwzględne prawa logiki i pożyczaj ją z chrześcijańskiego światopoglądu.
8. Chrześcijański światopogląd utrzymuje, że prawa logiki są absolutne, ponieważ pochodzą od Boga, który jest bytem samym w sobie.
Jednak ateistyczny światopogląd nie ma absolutnego Boga.
Więc zapytamy: “Jak można wywnioskować absolutne, koncepcyjne, abstrakcyjne prawa z wszechświata materii, energii i ruchu?”
Innymi słowy: “Jak ateista z naturalistycznym założeniem uwzględnia istnienie logicznych absolutów, gdy logiczne absoluty są konstrukcjami abstrakcyjnymi, a nie mają postaci fizycznej, energetycznej czy ruchowej?”
Wniosek
1. Chrześcijański światopogląd może uwzględniać prawa logiki, stwierdzając, że pochodzą od Boga.
2. Bóg jest transcendentny; to jest, że jest poza wszechświatem materialnym będąc jego twórcą
3. Bóg wywodzi prawo logiki, ponieważ są odzwierciedleniem Jego natury
4. Dlatego prawa logiki są absolutnie
5. Są absolutne, ponieważ jest Bóg absolutny.
6. Ateistyczny światopogląd nie może uwzględniać praw logiki / absolutów i musi pożyczać z chrześcijańskiego światopoglądu, aby racjonalnie argumentować.

 
g. Przede wszystkim, używając logiki, powinniście zapoznać się z podstawowymi prawami logiki i błędów logicznych. Warto zwrócić uwagę na różne błędy logiczne jakie ateiści popełniają.
przeczytaj https://apologetyka.org/bledy-logiczne/
h. Prawa logiki są pojęciowe i abstrakcyjne z natury, i są zawsze i wszędzie prawdziwe. Nie posiadają właściwości fizycznych. Nie można ich też badać naukowo. Jak to pasuje do światopoglądu ateistycznego?
i. To co jest, po prostu jest i powstało z czegoś innego.
Czy można mieć nieskończoną regresję przyczyn?
jeśli nie, to do “teraz” trzeba przejść przez nieskończoną ilość czasu, aby dostać się do “teraz”. Nie można też przekroczyć nieskończonego. Ponadto, bez pierwszej przyczyny, nie może być sekunda lub jedna trzecia, itd. Tak więc, wydaje się, że musi istnieć jedna przyczyna bez przyczyny.
Dlaczego nie może być tym, co zawsze istnieje i nigdy nie powstało?

Przykłady logicznych absolutów:
a. Przykładami logicznych absolutów są:
1. Zasada sprzeczności (zwana inaczej zasadą niesprzeczności).:
“To samo nie może być i nie być – jednocześnie i pod tym samym względem”.
2. Zasada tożsamości:
“Co jest – jest!” Albo innymi słowami: “Czego nie ma – nie ma”.
3. Zasada wyłączonego środka: “Jakakolwiek rzecz jest, albo nie jest”.
4. Zasada rationis sufficientis, racji dostatecznej, powodu dostatecznego:
“Nic bez powodu dostatecznego”, albo inaczej: “Nic nie istnieje bez wystarczającego powodu”.
5. Zasada zmiany czyli ruchu:
“Cokolwiek zmienia się, zmienia się pod wpływem czegoś innego”.
6. Zasada przyczynowości:
“Cokolwiek przechodzi z nieistnienia do istnienia, otrzymuje istnienie od bytu innego”. Albo innymi słowy:
“Nic się nie dzieje bez przyczyny”. Albo jeszcze krócej: “Każdy skutek ma swoją przyczynę.

j. Jeśli ateizm jest prawdziwy: to wszechświat musi mieć jakieś prawa. Te prawa nie mogą być naruszane. Życie jest produktem tych praw i może istnieć tylko w zgodzie z tymi prawami i jest nimi zdeterminowane. Dlatego myśli, uczucia itp. są tylko zaprogramowanymi reakcjami na bodźce, a ateista nie może legalnie twierdzić, że ma sens w życiu lub wolnej woli, ponieważ jego fizyczny mózg jest niczym więcej niż szereg reakcji chemicznych, zbitkiem neuronów, które są tylko konieczną reakcją na bodźce opartych na fizycznych prawach wszechświata.
Pojęcia abstrakcyjne?
k. Jeśli prawa logiki są pojęciami abstrakcyjnymi, to w jaki sposób mogą one być absolutne, ponieważ ludzie mogą myśleć inaczej i często wewnętrznie sprzecznie? Jeśli powstają w ludzkich umysłach, a ludzkie umysły mogą być wzajemnie sprzeczne, to jak pojęcia abstrakcyjne być absolutne?
Czy prawa logiki są nie tylko pojęciami abstrakcyjnymi?
Istnienie wszechświata
a. Wszechświat istnieje. Czy to jest wieczny czy miał początek?
Nie mógł być wieczny, ponieważ oznaczałoby to, że trzeba pokonać nieskończoną ilość czasu z przeszłości, aby dotrzeć do teraźniejszości.
Jednak nie można przekroczyć nieskończonej ilości czasu (inaczej nie byłby nieskończony).
Wszechświat miał więc początek. Coś nie może się wydarzyć się samo z siebie. W związku z tym coś doprowadziło go do powstania.
b. Co doprowadziło wszechświat do istnienia? Musiał być większy niż wszechświat i być wystarczającą przyczyną. Biblia twierzdi, że racją dostateczną jest Bóg. Co ateizm proponuje zamiast Boga? Jeśli nic, to ateizm nie jest w stanie uwzględnić naszej własnej egzystencji.
c. Wszechświat nie może być nieskończenie stary, ponieważ cała potrzebna energia zostałyby już zużyta (entropia). Tak się nie wydarzyło. Dlatego wszechświat nie jest nieskończenie stary.
d. Bez przyczyny
– Sprzeciw: Jeśli coś istnieje samo z siebie, Bóg nie może istnieć, ponieważ coś musiało doprowadzić Boga do istnienia.
Odpowiedź: Nie. Nie można być nieskończonej regresji przyczyn, aby nie przekroczyć nieskończoności (co nie może się zdarzyć). Dlatego też musi istnieć jedna przyczyna bez przyczyny.
– Każdy skutek ma swoją przyczynę. Nie można mieć nieskończonej regresji przyczyn (w przeciwnym razie przekroczono nieskończoność czasu, co jest niemożliwe, ponieważ nie można przekroczyć nieskończoności). W związku z tym, logicznie, musi istnieć jedna nieuzasadniona przyczyna, która nie powstała.
cdn.
Inspiracja: www.carm.og

Print Friendly, PDF & Email
Przeczytaj jeszcze:   Matematyka kontra racjonalizm
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
apologetyka.org
0
Would love your thoughts, please comment.x