Odpowiedz na zarzuty do artykułu "Krytyczna analiza poznawczej metody ateizmu"

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Niniejszy tekst jest odpowiedzią na artykuł Przemysława Pieli, pt. Prawda z fałszu, czyli negacja krytyki, który był polemiką z moim artykułem pt. Krytyczna analiza poznawczej…

Astrologia kłamie

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek   Wydaje się, że pisanie o czymś tak niepoważnym jak astrologia w czasach intelektualnego oświecenia wykształconych społeczeństw nie ma żadnego sensu. A jednak…

Prorokini adwentystów według książki pt. Życie E. G. White – obalenie jej twierdzeń

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Jeden z dawnych liderów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, który opuścił to wyznanie, opisał życie i działalność prorokini tego kościoła. Streszczamy w naszym artykule…

apologetyka.org